سخنان دكتر سيد محمد خاتمي ، رئيس بنياد باران درباره علم جغرافيا

تبيين  و تدقيق  رابطه  ميان  انسان  و محيط طبيعى  او که  همواره  از دغدغه هاي  تاريخى  بشر بوده است ، امروز در گستره  انديشه  و فرهنگ  و در پهنه  جامعه  و حيات  انسانى  نيازمند توجه  ويژه  است . امروز  تدوين   نظام  هماهنگ ، مفيد و عادلانه اي  در ارتباط ميان  انسان  و طبيعت  و پاسداري  از ميراث  مشترک طبيعى ،  ضرورتى   انکارناپذير  است   و  اساسا  کاربردهاي   اصولى   دانش   جغرافيا  در  قلمروهاي   آمايش سرزمين   محلى ،  ناحيه اي ،  ملى   و  جهانى   برنامه ريزي هاي  محيطى  مورد بحث  و توسعه  پايدار، از همين  جا آغاز  مى شود. دانش  جغرافيا به  لحاظ پيشينه  و پشتوانه اي  که  در فرهنگ  و تمدن  اسلامى  و ايرانى  دارد و هم به   دليل   تاثيرهايى   که  بر شناخت  مزيت هاي  نسبى  و سامان  دهى  توسعه  اجتماعى  و اقتصادي  مى گذارد، بايد بيش   از  پيش  مورد توجه  نظام  برنامه ريزي  علمى  و اجرايى  کشور قرار گيرد."آمايش  سرزمين " از مهمترين اولويت هاي   برنامه اي   کشور  ما  است   و  اهتمام   به   اين  مهم  قطعا بدون  انجام  مطالعات  بنيادي  و کاربردي جغرافيايى  ميسر نخواهد بود.

/ 0 نظر / 16 بازدید