ماسه وکف

   

  میان ماسه و کف

    مد دریا پاهایم را پاک می کند

    و باد ، کف دریا را می برد .

   اما دریا و ساحلش

    برای همیشه بر جایند.

                                     (جبران خلیل جبران )

     هفت بار روحم را مواخذه کردم :

     اولین بار ، وقتی دیدم برای رسیدن به مراحل بالا ، خود

     را خوار کرد.

     دومین بار ، هنگامی که د ر مقابل معلولین وانمود به

    لنگیدن کرد.

    سومین بار ، هنگامی که اختیار داشت ، راحتی را بر

   مشکلات ترجیح داد .

   پهارمین بار ، اشتباه کرده بود ، و خود را با عیبها و اشتباهات

   دیگران تسلی می داد.

   پنجمین بار ، هنگامی که غایب بود و صبر خویش را در بی

   عملی ، نشانه قدرت خود می دانست .

   ششمین بار ، زمانی که زشتی چهره ای را نکوهش می کرد

   در حالی که نمی دانست یکی از نقابهای خودش است .

   و هفتمین بار ، وقتی که چاپلوسی می کرد در حالیکه آن را

   به حساب فضیلت خویش می گذاشت .

                                                   (جبران خلیل جبران )

   کلمات جاودانند .

                      و تو معتقد به جاودانگی شلن ،

                                                         ناچاری آن ها را بگویی یا بنویسی .

                                                 (جبران خلیل جبران)

/ 2 نظر / 16 بازدید
زهرا

سلام.واقعآ خوب بود.مخصوصآاین مطلبی که نوشته بودی. زهرا پورمحمد از کرمان