کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

 با افزایش جمعیت ، شهر به عنوان یک عنصر پویا در طول تاریخ ما پیوسته دچار تحولات و دگرگونی های بسیار بوده و هدف نهایی برنامه ریزان نیز بالا بردن سطح رفاه و آسایش مردم و حل مشکلات و معضلات جوامع شهری عنوان شده است . در حال حاضر می توان با استفاده از GIS به نقشه هایی که نمایانگر فصل مشترک چند شرط مختلف است و در امر مدیریت و برنامه ریزی بسیار حائز اهمیت است دست یافت ؛ تجزیه و تحلیل هایی که نیاز به اطلاعات فراوان و بهتری برای تصمیم گیری چند جانبه که عوامل مختلفی در آن دخیل می باشد بدون بهره گیری از یک GIS عملی به نظر نمی رسد 

در این راه برنامه ریزان کوشیده اند با ارائه مدل ها و راهکارهای علمی و عملی و بهره گیری از افراد و فنون نوین به حل مشکلات بپردازند.

از جمله مسائلی که مورد توجه برنامه ریزان امور شهری قرار داشته ، یافتن راه حل های علمی مکان گزینی بهینه مراکز خدمات شهری برای دستیابی شهروندان به رفاه و آسایش در قالب طرحهای توسعه شهری است.شهر های بزرگ ، مسط و ناحیه ای مثل تهران در حال حاضر با معضل عظیم رفت و آمدهای داخل شهری مواجهند  که این امر در درجه نخست ناشی از عدم مکان گزینی بهینه مراکز خدمات شهری و عمومی است .

عم توجه به این معضل موجب هدر رفتن سهم قابل توجهی از منابع مالی و از دست رفتن حجم زیادی از انرزی و نیروی کار انسانی در شهرها شده و صدمات زیست محیطی سنگینی را به مردم و دولت ها تحمیل کرده است .

با توجه به مسائل و مشکلات مذکور ،توجه به مکان گزینی صحیح مراکز خدمات شهری در شهرها به ویزه شهرهای بزرگ در چارچوب برنامه ریزی شهری ، می تواند با پویا و روان کردن جا به جایی های روزانه و عملکرد های متقابل عناصر شهری موجبات صرفه جویی اقتصادی ناشی از اتلاف وقت شهروندان را فراهم کرده و محیط زیست سالم و زندگی مطلوبی را که مورد نظر برنامه ریزان شهری است به ارمغان آورد .

امروزه با توجه به ابعاد پیچیده مسائل شهری و دخالت متغیرهای مختلف در برنامه ریزی شهری از مدل ها و نرم افزارهای مختلف برای برنامه ریزی استفاده شده که سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از ابزارهای قدرتمند در پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و کاربردی محسوب می شود.

سیستم اطلاعات جغرافیایی عبارت است از :یک سیستم اطلاعات دیجیتال که می تواند اطلاعات جغرافیایی ،زمینه ها و کاربردهای مختلف یک نقشه را به هم مرتبط ساخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری را استخراج کند .

در ساده ترین تعریف GIS ادغام تصویر نقشه با سایر انواع اطلاعات است و در نهایت به عرضه اطلاعات تحت اشکال گوناگون و طبقه بندی شده منجر می شود ، اطلاعات در یک سیستم GIS به مراتب فراتر از یک پایگاه داده ها تلفیق و کامل می شود . قابلیت ها و توانایی های یک سیستم جامع اطلاعات شامل :

-          قابلیت بازیابی اطلاعات برای هر منطقه جغرافیایی از طریق نام ، طول و عرض جغرافیایی یا هر ترکیبی از این دو عامل یا تعیین محل هر منطقه و یا نقطه نسبت به منطقه و نقاط دیگر .

-          دارا بودن امکانات تصمیم گیری برای انتخاب مناسبترین عملیات روی اطلاعات موجود با توجه به هدف نهایی . 

-          داشتن امکانات ضروری برای بهنگام کردن اطلاعات جغرافیایی از طریق تطبیق اطلاعات قدیم با اطلاعات جدید به صورت خودکار با استفاده از کلیه واحدها و ارتباط های بین نام های مختلف . 

-          وجود امکانات لازم جهت تغییر سیستم مختصات در یک سیستم تصویر به سیستم دیگر . 

-          قابلیت محاسبه تعداد وقوع یک حادثه در فاصله مشخصی از یک یا چند نقطه مشخص . 

/ 1 نظر / 189 بازدید
م

ممنونم به درد تحقیق من میخور