اصطلاحات جغرافیای طبیعی(1)

جمله های ماندگار: از آهسته رفتن مترس ازبی حرکت ایستادن بترس( ضرب المثل چینی)

*  رنگین کمان ،قوس قزح     (rainbow)

کمانی رنگین که به هنگام برخورد اشعه ی خورشید با قطرات باران در هوا ایجاد می شود و علت ایجاد آن شکست اشعه ی خورشید و تجزیه آن در قطره های باران می باشد .در رنگین کمان رنگ قرمز و بنفش در دو کناره ی کمان قرار می گیرند. معمولا همراه با رنگین کمان اصلی ، رنگین کمان فرعی نیز وجود دارد که ترتیب رنگها در آن بر عکس رنگین کمان اولیه است .رنگی کمان اولیه دارای زاویه شعاعی حدود 42 درجه بوده و رنگین کمان دوم زاویه ی شعاعی حدود 54 درجه دارد .

rainbow4.jpg

 * تالاب‌ها

محیطهایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا است. تالاب‌ها ممکن است همواره دارای آب باشند یا اینکه گاه خشک و گاه آبدار باشند. برخی تالاب‌های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می‌دهند.

8b28acf70e74d64d5725307d760f1ff7.jpg

انواع تالاب

·         باتلاق (swamp) زمینهای آبدار یا خیس پر از گیاه و درخت.

·         مانداب یا هور (marsh) با آبی راکد و باز و گیاهان کوتاه بیشتر از جنس علف و نی.

·         خلاش (bog یا muskeg) آبگیری است که رستنی‌های آن پوسیده باشد.

·         خلنگزار (Moorland و Heath) تالاب‌هایی به شکل خارستان.

·         لشاب (fen) تالابی نیزاری است که آب آن از گیاه آکنده شده و هوای کمی می‌گیرد.

·         تالاب‌های مصنوعی که برای سیلگیری رودخانه‌ها و دریاها درست می‌شود

مشخصه اصلی تالاب ها ماندگاری نسبی آب در آنها است . آب تالاب ها ممکن است شور یا شیرین باشد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید