کره ماه

ماه کره ای است تاریک با قطری در حدود 4/1 قطر زمین و با نیروی جاذبه ای در حدود یک ششم قوه جاذبه زمین که قادر نیست گازها را به هر مقدار که باشد در اطراف خود نگاه دارد .در نتیجه در سطح ماه نه فقط هوایی برای تنفس موجود زنده وجود ندارد بلکه از ابر و باد وبارانی که سطح آن را بفرساید هم ؛خبری نیست .در چنین حالاتی می توان تصور کرد که در وضع ظاهری پوسته ماه از بدو تکوین تاکنون تغییری حاصل نشده و چون هوایی ندارد که ارتعاش آن صوتی را ایجاد و منتقل سازد همواره سکوت محض بر آن حکمفرماست.

از طرف دیگر همین بی هوایی باعث می شود اختلاف درجه گرمای شب و روز آن بسیار شدید باشد.مثلا در استوای ماه در روز درجه گرما به 100 درجه یعنی حد جوشش آب می رسد در حالی که در شب تا منهای 180 درجه سقوط می کند و بدیهی است که در چنین حالاتی هیچ گونه حیات و زندگی ممکن نیست وجود پیدا کند.

این اختلاف شدید شب و روز در طول میلیون ها بلکه میلیاردها سال باعث شده است که سنگ های پوسته خارجی ماه به غبار (پودر )مبدل شوند.و در نتیجه تمام سطح آن را لایه ای از غبار در برگرفته است.

شهاب هایی که در عمر دراز ماه به آن برخورد کرده اند عوارض مشهود در سطح آن را به وجود آورده اند که از زمین به صورت دریاهایی به نظر می آمده اند و به همین جهت اغلب نام دریا بر آنها نهاده شده در حالی که در واقع ،قطره ای آب در سطح ماه وجود ندارد.

منبع :کتاب زمین در فضا

/ 1 نظر / 21 بازدید
خاله کیاوش

گاهی اوقات خیلی چیزها درست هر شب یا هر روز مقابل نگاه ما هستن و اونهارو می بینیم اما هیچ وقت با نگاهی دقیق یا علمی به اونها نگاه نمی کنیم.مرسی ماه من که ماه رو به من شناسوندی[ماچ]