معرفی کتاب

معرفی چند کتاب برای راهنمایی در زمینه نوشتن مقالات و پایان نامه در رشته جغرافیا:

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

نویسنده:محمدرضا حافظ نیا            انتشارات سمت

-روش تحقیق در جغرافیا

نویسنده:پیر ژرژ          ترجمه ی:سید حسن مطیعی لنگرودی      انتشارات آستان قدس رضوی

-راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی

نویسنده:بهرام طوسی          نشر تابران

-روش تحقیق در جغرافیای طبیعی

نویسنده:ابراهیم مقیمی و فرج الله محمودی              نشر قومس

-راهنمای تحقیق برای دانشجویان علوم زمین

نویسنده:انوشیروان کنی         نشر آرین زمین       

/ 0 نظر / 23 بازدید