اگر میخواهید برای یکسال برنامه بریزید، ذرت بکارید.

اگر می خواهید برای سه سال برنامه بریزید، درخت بکارید.

اما اگر می خواهید برای ده سال برنامه ریزی کنید،        آدم بسازید

/ 0 نظر / 31 بازدید