کودک فال فروش را پرسیدم :چه میکنی؟

گفت:به آنان که در دیروز خود مانده اند، فردا را می فروشم

/ 0 نظر / 44 بازدید