اگر میخواهید برای یکسال برنامه بریزید، ذرت بکارید. اگر می خواهید برای سه سال برنامه بریزید، درخت بکارید. اما اگر می خواهید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید
کودک فال فروش را پرسیدم :چه میکنی؟ گفت:به آنان که در دیروز خود مانده اند، فردا را می فروشم
/ 0 نظر / 45 بازدید
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
9 پست
آذر 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
6 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
7 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
3 پست