رنگين کمان

 ماه کره ای کاملا تاریک است که از خود نوری نمی افشاند و آنچه به نظر ما از ماه روشن می آید انعکاس نوری است که از آفتاب به آن می تابد.

ماه به دور زمین می گردد و از مشخصات مهم آن این است که حرکت وضعی (گردش ماه به دور خود )و انتقالی (گردش ماه به دور زمین )آن ،هم زمان صورت می پذیرد.

 

 

 


ماه کره ای کاملا تاریک است که از خود نوری نمی افشاند و آنچه به نظر ما از ماه روشن می آید انعکاس نوری است که از آفتاب به آن می تابد.

ماه به دور زمین می گردد و از مشخصات مهم آن این است که حرکت وضعی (گردش ماه به دور خود )و انتقالی (گردش ماه به دور زمین )آن ،هم زمان صورت می پذیرد.

گردش ماه به دور زمین در حدود 27 روز و 8 ساعت انجام می شود و فاصله زمانی از یک هلال تا هلال دیگر ماه در حدود 29 روز و نیم است. در همین مدت ،ماه یک بار هم به دور خود می چرخد .

ما از زمین همیشه یک نیم ماه را می بینیم و تا ماهواره شوروی به نام لونیک 3 در اکتبر 1959 (تیر ماه 1338)از آن طرف ماه عکس هایی برای ما فراهم نکرده بود از وضع نیمه همیشه غیر مرئی ماه کاملا بی اطلاع بودیم.

تغییراتی منظم در انعکاس نور آفتاب به سمت زمین در ماه زخ می دهد که حالات گوناگون هلال قمر را به وجود می آورد ،به این صورت ،هنگامی که ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد هیچ نوری از آفتاب به سمت رو به زمین آن نمی رسد در نتیجه جسم تاریکی است که از زمین دیده نمی شود همین که در حرکت خود به دور زمین از این حالت خارج شده هلال باریکی از حاشیه شرقی ماه نور خورشید را منعکس می سازد و این همان حالتی است که در شبهای اول و دوم ماه از زمین مشاهده می کنیم .

با گذشت زمان و پیشروی ماه در مدار حرکت انتقالی خود هر شب بر مقدار نور هلال افزوده می شود تا اینکه بعد یک هفته نصف ماه را روشن می بینیم و این حالتی است که به تربیع اول شناخته شده .بعد از یک هفته دیگر تمام نیم کره ی رو به زمین ماه در مقابل تابش خورشید قرار می گیرد و این موقعی است که ما تمامی قرصی ماه را روشن می بینیم ،و حالتی است که در آن به بدر ،یا (ماه تمام )تعبیر می شود.

بعد از آن نور ماه رو به کاهش می رود تا اینکه یک هفته بعد تنها نیمه غربی آن را روشن می بینیم که تربیع دوم خوانده می شود. و در پایان ماه است که قمر در حالت اول قبل از هلال قرار می گیرد.

گاهی اتفاق می افتد که در روزهای آخر ماه این کره آسمانی بین خورشید و زمین قرار کگرفته مانع رسیدن نور خورشید به زمین می گردد ،و در این حالت است که خورشید گرفتگی یا کسوف بروز می کند و زمانی اتفاق می افتد که هنگام بدر ، زمین بین ماه و خورشید قرار گرفته مانع از رسیدن نور خورشید به ماه می شود و آن وقت است که ماه گرفتگی یا خسوف رخ می دهد.

منبع :کتاب زمین در فضا

نوشته شده در ٧ اسفند ۱۳۸٧ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ توسط نسرین نظرات ()


Design By : Pichak