رنگين کمان

                      پرتوهای خورشید در برخورد به موانع موجود در آتمسفر به همه سو پراکنده می شوند .این مانعها از جمله ملکولهای هوا ، قطرات آب (ابر ،مه ، غبارتر)،بلورهای یخ در ابرهای مرتفع و اجزای غیر گازی یا آئروسولهای مختلف موجود هوا هستند .در نتیجه ، قسمتی از انرزی تا بش که به سمت خارج از سطح زمین متوجه است ، در فضای خارج از آتمسفر از دست می رود و تنها بخشی از تابش که به سمت سطح زمین متوجه است به سطح زمین می رسد . همین قسمت از تابش که به سمت زمین می آید جلوه ی زیبای آسمان را سبب می شود .

          بازتاب این تاثیرات با ایجاد شکلهای رنگارنگ مختلف در ابرها و آسمان جلوه می کند . میزان این تاثیر به قطر و بزرگی موانع آتمسفری بستگی دارد .

فرایند پخش توسط ذرات جو ممکن است به سه طریق انجام گیرد .

پخش رالی

          در پخش رالی ، اندازه ذرات خیلی کوچکتر از طول موج تابش خورشید است .میزان این پخش ، با توان چهارم طول موج ، رابطه عکس دارد ، یعنی این که امواج کوتاهتر ،بسیار بیشتر از امواج بلندتر منعکس می شود (قانون رالی ).به همین جهت آسمان با پخش بیشتر نور آبی به رنگ آبی دیده می شود .

پخش مای

          هنگامی که قطر ذرات مساوی طول موج تابش خورشید است پخش نور قرمز بیشتر صورت می گیرد ، که به چخش مای موسوم است .علت قرمزی آسمان به هنگام شفق و فجر (زمان بین الطلوعین )، پخش بیشتر امواج در باند نور قرمز است. در این مواقع از روز ، امواج خورشید ، به طور مایل  از طبقات پایین جو عبور می کند و چون ذرات درشتتر ، با طول موج مساوی نور قرمز ، در این طبقات بیشتر است ، لذا پخش مای سبب قرمز دیده شدن آسمان میشود.

پپخش غیر انتخابی

           ذرات درشتر جو ، مانند قطرات آب ، تمام امواج را به طور یکسان باز می تابانند ، که به پخش غیر انتخابی موسوم است ، و زمانی صورت می گیرد که قطر ذره ، بزرگتر از طول موج تابش خورشید باشد . علت سفید دیده شدن ابرها از بالا و یا رنگ شیری آسمان گرد آلود ، پخش غیر انتخابی تابش در باند مرئی است .

منبع: مبانی اقلیم شناسی دکترعلیجانی

 

نوشته شده در ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ توسط نسرین نظرات ()


Design By : Pichak